Stowarzyszenie "Pomost"
      

GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjcie
Dofinansowują i wspierają nas:
Dofinansowuj i wspieraj nas
Statystyki strony
Liczba odwiedzin:
1% 2016-04-28

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to zaburzenie spowodowane odmiennym dojrzewaniem i funkcjonowaniem układu nerwowego. Dzieci nadpobudliwe żyją w swoistym chaosie informacyjnym, charakteryzują się znacznymi zaburzeniami koncentracji uwagi, nadmierną ruchliwością oraz impulsywnością w zachowaniu. Uczniowie z ADHD stanowią 5 – 7 % dzieci w wieku szkolnym. Problem nadpobudliwości psychoruchowej utrzymuje się od wczesnego dzieciństwa do okresu dojrzewania, a u niektórych osób do wieku dorosłego.

Można wykorzystać swój potencjał, pomysłowość, twórczość, szybkość, zwinność, komunikatywność, otwartość i wiele innych pozytywnych cech, które wiążą się z ADHD. Można zostać sportowcem, kierowcą rajdowym, aktorem, piosenkarzem, menadżerem, buissenesman’em, dziennikarzem, wynalazcą…

Można zostać niedostrzeżonym, niedocenionym, nigdy nie poznać swoich potencjalnych możliwości, być odrzuconym a wręcz wykluczonym z życia społecznego…

Wspomagając nas pomagacie Państwo dzieciom z ADHD stać się szczęśliwymi i pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Jak przekazać 1% podatku na nasze Stowarzyszenie?

Instrukcja jest prosta:

w odpowiedniej rubryce  zeznania podatkowego wpisujemy

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST

2. nr KRS 0000106033

3. kwotę w wysokości 1% należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

ogłoszenie 2016-02-25

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST” z przyjemnością informuje o otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Miasta Gdyni na zadanie        „Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom” skierowane do mieszkańców Gdyni.  W ramach niniejszego projektu w okresie od marca 2016 do grudnia 2016 realizowane będą:

  • konsultacje indywidualne dla rodzin dzieci z ADHD i z cechami nadpobudliwości psychoruchowej
  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli mających w klasie dziecko z nadpobudliwością
  • terapia grupowa dla dzieci z ADHD i z podejrzeniem ADHD
  • warsztaty psychoedukacyjne dla ich rodziców

Rozpoczynamy nabór na terapię grupową dla dzieci oraz na warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie w godzinach popołudniowych najpóźniej do dnia 5.03.2016 r. pod nr tel. 0/ 507 – 567 – 119. Zgłoszenia na grupy przyjmuje mgr Patrycja Chwiejczak. 

Nabór na konsultacje indywidualne odbywał się będzie na bieżąco. W tym celu prosimy dzwonić pod nr tel. 0/ 606 721 040 – mgr Justyna Zdrojewska lub nr tel. 0/ 509 073 743 – mgr Joanna Chromik – Kovacs.

Konsultacje z psychologiem w Gdyni 2016-02-08

Stowarzyszenie „POMOST”
zaprasza rodziców, nauczycieli, specjalistów i inne osoby zainteresowane tematyką ADHD na nieodpłatne konsultacje.
Konsultacje przeprowadzi w tym miesiącu mgr Bogna Pestka – psycholog i pedagog.

KONIECZNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE pod nr 506 204 368

Konsultacje odbędą się dn. 17.02.2016 r. w godz. 17.00 – 19.00
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
Gdynia ul. 3 Maja 27/ 31

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

Bezpłatne konsultacje w Gdyni 2015-12-07

Stowarzyszenie „POMOST”
zaprasza rodziców, nauczycieli, specjalistów i inne osoby zainteresowane tematyką ADHD na nieodpłatne konsultacje.

Konsultacje przeprowadzi:
mgr Patrycja Chwiejczak – psycholog

KONIECZNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE pod nr 507 567 119

Konsultacje odbędą się dn. 16.12.2015 r. w godz. 17.00 – 19.00
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
Gdynia ul. 3 Maja 27/ 31

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

 

Czy ADHD istnieje? – wykład 2015-11-11

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”
zaprasza wszystkich rodziców, nauczycieli, specjalistów i inne osoby zainteresowane tematyką ADHD na nieodpłatny

WYKŁAD
„CZY ADHD ISTNIEJE?”

Podczas wykładu i spotkania pragniemy podjąć polemikę z artykułami, które zostały opublikowane w mediach związanymi z ostatnim wywiadem przeprowadzonym z Leonem Eisenbergerem i które wprowadziły duże zamieszanie w tematyce ADHD…

Osoby prowadzące:
mgr Joanna Chromik – Kovacs – psycholog kliniczny 1˚
mgr Patrycja Chwiejczak – psycholog

Wykład odbędzie się dn. 18.11.2015 r. w godzinach 17.00 – 19.00
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
Gdynia ul. 3 Maja 27/ 31

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

Liczba miejsc jest ograniczona, wobec czego uprzejmie prosimy o potwierdzanie przybycia mailowo na adres kontakt@pomost.pomorskie.pl

Kontakt telefoniczny:
mgr Joanna Chromik – Kovacs – 0/ 509 – 073 – 743