GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjęcie

 
 Obóz terapeutyczny 2006
obóz 2006 -codzienne uzupe?nianie pami?tnika

obóz 2006 - zabawa w berka

obóz 2006 - czas gier i zabaw - zadania na koncentracj? i zr?czno??

obóz 2006 - ulubiony tor przeszkód dla m?odych mi?o?ników wspinaczki

obóz 2006 - tor przeszkód

obóz 2006 - na szcz??cie sprzyja?a nam pogoda

obóz 2006 - wspólne budowanie tratwy

obóz 2006 - przeprawa tratw?

obóz 2006 - to wcale nie s? konsekwencje negatywne.....tylko dobrowolna k?piel b?otna

obóz 2006 - jazda konna w uje?d?alni