GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjęcie

 
 V Dzie? Solidarno?ci Spo?ecznej "ADHD - nie jeste? sam" festyn, wrzesie? 2007
punkt 12-ta wypuszczamy w ?wiat zielone balony

prace r?czne:) z gliny lepienie

z ?uku strzelanie

?redniowiecznego grodu zwiedzanie

w?óczni? rzucanie

punktu konsultacyjnego obs?ugiwanie

a nad wszystkim czuwa? on

i jego duch