GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjęcie

 
 OBÓZ TERAPEUTYCZNY PRZYWIDZ 2008
chowanie g?owy w piasek-zajecia dla ch?tnych:)

spacer z le?niczym

lepienie z gliny

obowi?zkowe porz?dki

wspó?praca?wiat do góry nogami

dary natury jako pami?tka z obozu

rze?by z gliny

rze?by z papieru

samochód osobowy Oskara

szpital wojskowy Krystiana

robot Oskara

ci??arówka Ma?ka